پلن هاست را دقیقا منطبق با نیازتان انتخاب نمایید.

دانلود کاتالوگ

پلن HOST-WIN-5

150000 تومان

 • دامنه نامحدود 
 • فضا نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود
خرید کنید

Linux 6

199000 تومان

 • 1000 مگابایت فضا
 • ایمیل نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • تعداددیتابیس نا محدود
خرید کنید

Pro 500M

149000 تومان

 • 500 مگابایت فضا

 

 • 3 عدد دیتابیس
خرید کنید

L-IR-P7

350000 تومان

 • 5 گیگا بایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • ایمیل نامحدود
 • 10 عدد بانک اطلاعاتی My-SQL
خرید کنید